Tel: 045-5226115|info@wao-hoensbroek.nl|De website is momenteel in revisie, en zal in de toekomst opnieuw worden opgebouwd.

WAO-Hoensbroek

WAO-Hoensbroek
WAO-Hoensbroek2018-12-19T15:14:43+01:00

Tijdelijke locatie spreekuur Kerkstraat 67, 6439 AP Doenrade

Spreekuur op woensdag en donderdagmiddag en op afspraak.

Telefoonnummer 045 – 522 6115

Door de herstelwerkzaamheden na brand in ons pand zetten wij onze

werkzaamheden voort vanuit een andere tijdelijke locatie: Cafe Bennelly, Kerkstraat 67, 6439 AP Doenrade.

In 2019 zal het hele team terug te keren naar onze eigen locatie, St. Josephstraat 21, 6431 XH Hoensbroek

Correspondentieadres ; postbus 151, 6430 AD Hoensbroek

Wat is de WIA-WAO-belangenvereniging e.o

Dit is een belangenvereniging opgezet voor en door WIA-WAO-ers Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten die menen dat hun rechten regelmatig met voeten getreden worden.

Door middel van hun krachten te bundelen met andere WIA-WAO – belangenverenigingen en Uitkeringsgerechtigden verenigingen tracht en is de WAO-belangenvereniging Hoensbroek-Heerlen een serieuze gesprekspartner met beleidsmakers en uitvoerders op het uitkeringsgebied.

De WIA-WAO-belangenvereniging Hoensbroek-Heerlen en omstreken zorgt ervoor, dat de stem van de uitkeringsgerechtigde wordt gehoord bij de Politiek, de bedrijfsverenigingen en andere instanties.

De WIA-WAO-belangenvereniging wil meepraten daar waar ze over de doelgroep praten, door middel van overleg met

  • UWV (Bedrijfsvereniging)
  • UWV Werkbedrijf
  • LCR (Landelijke Clientenraad )
  • en Gemeentelijke Cliëntenraden .

De WIA-WAO-belangenvereniging wil betere aanpak van werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid en via eerlijke reïntegratie de uitkeringsgerechtigde gelijke kans te geven op de arbeidsmarkt.

De WIA-WAO-belangenvereniging is een vereniging hetgeen de democratie binnen de vereniging garandeert.

Voor wie is de vereniging?

  • Een ieder die niet meer in het arbeidsproces is opgenomen.
  • Alle mensen met een Handicap (functiebeperking).
  • Alle mensen die een uitkering ontvangen en hun kwetsbare belangen beschermd willen zien in verenigingsverband.

Wilt u ook lid worden van onze belangenvereniging? Kijk dan voor meer informatie bij aanmelden.

Nieuws