Brief WSW-raad westelijke mijnstreek

//Brief WSW-raad westelijke mijnstreek

Brief WSW-raad westelijke mijnstreek

Geachte College en leden van de raad,

Op 31 december 2013 liep de CAO van de WSW-medewerkers af. Eind 2013 en begin 2014 wilden de vakbonden aan tafel met de VNG om de nieuwe CAO-onderhandelingen te starten. Helaas is uw vertegenwoordiging van mening, dat door de komst van de participatiewet er geen reden meer is om nieuwe CAO-onderhandelingen te starten.

“De invoering van de participatiewet per 1-1-2015 zou voor de huidige Sw-populatie geen gevolgen hebben. “Hun rechten en plichten blijven overeind”. Echter wat ook overeind blijft, is hun laatste CAO die op 31-12-2013 afliep, en zoals het nu er naar uitziet, nooit meer een opvolger krijgt. Dit betekent dat de salarissen van 100.000 werknemers voor de resterende periode van hun arbeidsleven bevroren worden.

Het functieloon in de Sociale Werkvoorziening moet volgens Den Haag van de tafel.

Men moet uitkomen op het minimumloon als plafond (aldus de participatiewet) , want gemeenten hebben anders te weinig budget voor de begeleiding en ondersteuning van andere doelgroepen.

Het gaat er dus niet om of mensen die in de sociale werkvoorziening, net als iedere andere werknemer recht hebben op “functieloon”.

Nee, er is te weinig geld, dus de makkelijkste oplossing is dat de WSW-medewerker genoegen moeten nemen met het wettelijk minimumloon als maximum.

De gemeente schuift haar eigen problemen (lees een te krap budget) daarmee rechtstreeks door naar de kwetsbare werknemers in de sociale werkvoorziening.

Gemeenten vinden namelijk al jaren dat het maar afgelopen moet zijn met “de goudgerande CAO”. Voor het gemak vergeten zij, dat de nog bestaande SW-CAO de mogelijkheid biedt om een beginnende WSW-medewerker 5 jaar te laten werken voor het wettelijk minimumloon, vóórdat hij/zij doorgroeit naar functieloon.

Evenals het feit dat de meeste werknemers in de sociale werkvoorziening vanwege hun beperking geen full-time dienstverband kunnen aangaan, en daardoor een heel laag inkomen hebben.

Het gaat hier om mensen die, ondanks hun arbeidsbeperking net zoals U, werken om in hun eigen onderhoud te voorzien. Tevens zegt de politiek (o.a. tijdens protestmeetings): “Het werk van deze mensen voegt iets toe aan de maatschappij dat niet alleen gevangen kan worden in termen van loonwaarde en rendement.” Als we het hebben over arbeid moet het niet alleen over het prijskaartje gaan, maar ook over de waarde, eigenwaarde, maatschappelijke waarde én economische waarde.

Ook de WSW-medewerker is gehuwd, heeft kinderen, een hypotheek en andere lasten.

Elke volwassen Nederlander wordt jaarlijks geconfronteerd met de stijgingen in afdrachten. De voorbije drie jaren gingen de prijzen met 6,1 % omhoog. Eenieder begrijpt dus, dat je voor elke verdiende euro elk jaar minder krijgt. Op grond van de laatste CAO, die 31-12 2013 formeel afliep, kreeg de WSW-er er 1% bij. (over een periode van 3 jaar).

Wij zijn van mening dat U als werkgever verantwoordelijk bent en zorg moet dragen voor goed werkgeversschap. Daarbij hoort ook een goede CAO voor de WSW-medewerkers,

net zoals voor het ambtelijk personeel, welke wél een nieuwe CAO gaat krijgen en waarvoor

U wél uw verantwoordelijkheid neemt.

Dat is meten met 2 maten. Wij vinden dit ronduit teleurstellend en onacceptabel.

Verder willen wij U meegeven, dat alle uitkeringsgerechtigden wél jaarlijks gecompenseerd worden. Zowel WWB-ers, alsook mensen die een uitkering krijgen bij het UWV.

 

Wij zullen de vakbonden steunen in hun acties voor de WSW-er, en hopen dat er vanuit de gemeenten een krachtig signaal in de richting van de VNG zal gaan om een fatsoenlijk overleg te starten met de vakbonden.

Was getekend,

 

SW-Raad Westelijke Mijnstreek

Secretaris:

 

Huub Wolfs.

Brief aan::

  • De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein
  • De gemeenteraden van Beek, Schinnen, Sittard –Geleen en Stein.
  • Het provinciaal WSW raden overleg het landelijk WSW radenoverleg Mobility
  • De Vakbonden

 

By |2018-12-19T10:18:40+01:00november 7th, 2014|Geen categorie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.